EVMA Munich

European Voice&Music Academy

Nowość na rynku:

jedyny w swoim rodzaju system promujący kontynuację kształcenia na kursach EVMA Munich  

poprzez zwiększone dofinansowanie ze strony EVMA Munich przy kolejnym udziale w następnych kursach,
a to tzw.
 

VIP Card 

Voice Individual Progress Card


- Karta indywidualnego rozwoju głosu stałego uczestnika !!! 

Na czym ona polega? – proszę kliknąć na zakładkę/button:
 

KURSY WEEKENDOWE / Promocje 

20. European Voice&Music Festival 

musiał zostać odwołany

W ramach jubileuszowego Festiwalu były zaplanowane:

Pinokio na zakręcie

Spektakle teatralne
Koncerty
Workshop

Występy gościnne
i
Warsztaty sceniczno-teatralne
 

oraz  jubileuszowy

XX Kurs EVMA Munich
(jako dwa odrębne 5-dniowe turnusy)

obejmujące zarówno indywidualne jak i grupowe intensywne jednostki lekcyjne jak i zajęcia w zakresie:

- Personal Coaching,  jak i indywidualne porady zawodowe,
- doskonalenie techniki oparcia, nośności głosu i dźwięku,
- całościowej pracy ciałem i wykorzystania rezonansu,
- fonetyki i techniki artykulacyjnej w różnych językach,
- lekcjii wokalno-muzycznych oraz stylowej interpretacji,
- warsztatów scenicznych przygotowujących do występu
- praktycznych zajęć teatralnych oraz możliwości koncertów i występów

w ramach finalnego spektaklu
"Letniego Teatru Słowno-Muzycznego" 
20. European Voice&Music Festival   
 


Dwa intensywne 5-dniowe kursy:

Regeneracja brzmienia głosu:

"Technika słowa/głosu
+ wyraz artystyczny"

 

Intensywny Kurs wg Metody: 

Voice, Body and Spirit in Balance

"Głos 1-rejestrowy
 oraz jego podstawy"

 

Prowadzący zajęcia kursowe docenci:
Janusz Niziołek  (Monachium)
Halina Agnes Lander
(Monachium)


Zajęcia są przeniesione do internetu z powodu Pandemii.

DSC9470.jpeg

Kursy te są dostępne dla kandydatów na każdym etapie zaawansowania i bez ograniczeń wieku.
Zachęcamy do udziału instrumentalistów oraz wokalistów różnych stylów, aktorów. jak też
wszystkie osoby pracujące głosem.

 

DSC9888.jpeg

- wszystkich chętnych do pozbycia się różnego typu przeszkód i blokad, w drodze uzupełnienia posiadanych umiejętności -
odnośnie
zdrowego posługiwania się oddechem - przy współpracy całego ciała, w trakcie używania głosu bądź w trakcie gry na instrumencie - na bazie fizjologicznego wybalansowania pracy mięśni, w symbiozie mowy ciała ze wzrostem mentalnej kontroli.   
 

DSC9990.jpeg

 W trakcie indywidualnych zajęć każdy aktywny uczestnik kursu szybko znajduje sposób na pełną swobodę w mowie czy śpiewie (zarówno klasycznym jak i rozrywkowym) lub grze na dowolnym instrumencie -  jako rezultat praktycznego zastosowania szeregu indywidualnie dobranych i nawzajem do siebie dopasowanych różnych elementów m.in.: pełnej swobody ciała i niskiego oparcia oddechowego
na bazie włoskiego Belcanta, elementów Metody Feldenkraisa, Techniki F.M. Alexandra,
a w razie potrzeby dodatkowo poprzez bezinwazyjne 
wyrównanie bioenergetycznego bilansu całego ciała.

            Plakat 19. Edycji Festiwalu w Karpaczu z 2017 r.:

Plakat 19. Festiwalu Karpacz 2017